به گزارش نویسنده پلاس استور، گروه دوستی پارلمانی تهران با معاون وزیر خارجه گرجستان دیدار کردند.

رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی تهران و گرجستان با معاون وزیر امور خارجه گرجستان دیدار و گفت‌وگو کردند.

 

نویسنده نوشته: plustore

شاید دوست داشته باشید

چگونه