به گزارش نویسنده پلاس استور؛ این خانه‌های ورزش در روستا‌های سولقان، تمبک و چراغ آباد و با حضور معاون توسعه ورزش همگانی وقهرمانی وزارت ورزش وجوانان افتتاح شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان میناب گفت: زمین خانه‌های ورزش روستایی را دهیاری وشورای اسلامی این سه روستا در اختیار اداره کل ورزش وجوانان استان قرار داد.

جعفر متکی افزود: برای ساخت خانه‌های ورزش که هر یک ۱۰۰ متر مربع زیربنا دارند هفتاد و پنج میلیون ریال هزینه شد.

 

نویسنده نوشته: plustore

شاید دوست داشته باشید

چگونه